Volg ons

FacebookPinterest

Twitter

Banners van partners

WAAR ZIJN DE VROUWEN? …AUWCH…!

 

auwchVandaag wordt de Auwch Award, de pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid, overhandigd door de Nederlandstalige Vrouwenraad aan het kernkabinet. Immers, slechts 3 van de 14 ministers in de nieuwe federale regering zijn vrouw. Tellen we daar de staatssecretarissen bij, dan zijn er maar 4 vrouwen op de 18. Nochtans was er genoeg vrouwelijk verkozen talent om uit te kiezen. Maar, mannen kunnen blijkbaar beter hun “mannetje” staan om een ministerpost op te eisen. Vrouwen slagen er nog altijd te weinig in om door te dringen tot topposities, ook buiten de politiek.

 

Nochtans zou de paritaire deelname van mannen en vrouwen aan de politiek stilaan evident mogen zijn. Vrouwen maken tenslotte meer dan 50% van de Belgische bevolking uit, en 50% van de kiezers. Het zou dus niet meer dan logisch zijn dat het aantal vrouwelijke ministers een afspiegeling van dit percentage zou zijn.

 

Bovendien is een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politieke besluitvorming niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid maar ook belangrijk als positief rolmodel voor de maatschappij. En als we er niet in slagen om met allerlei campagnes (waarbij ondermeer Herman De Croo op een affiche stond met een oorbel) meer vrouwelijke ministerposten binnen te halen, dan is de uitreiking van deze Auwch Award misschien wel terecht. In ieder geval zijn wij als Socio-Culturele Liberale Vrouwen happy met ‘onze’ blauwe vrouwen, aldus Aviva Dierckx, nationaal voorzitter. In tegenstelling tot sommige andere partijen hebben wij wel vrouwelijke ministers, zowel in de Vlaamse als federale regering, en niet van de minste. Maggie De Block remedieerde zopas nog een oud feministisch zeer en veranderde de seksistische term “geneesheren” in het neutrale “artsen”.

 

Dat is het tegenovergestelde van “AUWCH” en verdient van ons een bloemetje.