Volg ons

FacebookPinterest

Twitter

Banners van partners

Resolutie naar aanleiding van 25 jaar abortuswet in België #voorjouLucienne

abortus

Mede door de inzet van “onze” Lucienne Herman-Michielsens en dankzij vele liberale medestanders (het was ons “ethisch thema” bij uitstek) is abortus op verzoek van de vrouw in België sinds 3 april 1990 wettelijk geregeld tot 12 weken gestatie (dracht). Bovendien wordt abortushulpverlening sinds 2002 vergoed door het ziekenfonds.

Opdat elke vrouw in België recht zou hebben op een toegankelijke, veilige en betaalbare abortus, vragen wij om NU, 25 jaar na de wetgeving uit 1990, om “de losse draadjes in te stoppen” en de abortusregeling te vervolmaken naar de inzichten en wetenschappelijke kennis van deze tijd:

1. Abortus uit het strafrecht te halen, ‘t gaat over modaliteiten voor het wél uitvoeren van abortus, en hoort niet in de strafwet.

2. Zwangerschapsafbrekingen op verzoek van de vrouw ook na 12 weken gestatie mogelijk te maken, zodat vrouwen met een dergelijke hulpvraag ook in België kunnen worden behandeld (nu gaan ze daarvoor naar Nederland en Engeland waar het langer kan).

3. Neutrale informatie te verstrekken via de informatiekanalen van de overheid, zodat correcte informatie over ongewilde zwangerschap en abortushulpverlening voor iedereen beschikbaar is.

4. De thema’s ongewilde zwangerschap en abortus onderdeel te maken van het leerplan van medische, paramedische en psychosociale opleidingen, zodat elke vrouw die abortus vraagt professioneel en onbevooroordeeld wordt bejegend.

5. De bestaande Nationale Evaluatiecommissie om te vormen tot een onafhankelijke, wetenschappelijke commissie, zodat wetenschappelijk onderbouwde data beschikbaar zijn.

AKKOORD MET ONS ? TOON HET DAN

- plaats op Facebook en Twitter: ?#liberaal #abortusuithetstrafrecht nav 3april 25j #abortus wet #voorjouLucienne 

- gebruik vooral de hashtag #voorjouLucienne om te tonen dat we de inzet van Lucienne Herman-Michielsens niet vergeten zijn! De banner kan je ook gebruiken, die kan je vinden op www.facebook.com/liberalevrouwen

Meer? Je kan het platform van de Abortuscentra formeel onderschrijven bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.abortionlaw25.be
v.u. Aviva Dierckx Melsensstraat 34 1000 Brussel

Het eerste contactblad van 2015 - Luxe?! - is er met introductie van het nieuwe tweejaarlijkse thema, nieuws van de UiTdatabank, vrouwennieuws en een kennismaking met onze nieuwe afdelingen.

 

WAAR ZIJN DE VROUWEN? …AUWCH…!

 

auwchVandaag wordt de Auwch Award, de pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid, overhandigd door de Nederlandstalige Vrouwenraad aan het kernkabinet. Immers, slechts 3 van de 14 ministers in de nieuwe federale regering zijn vrouw. Tellen we daar de staatssecretarissen bij, dan zijn er maar 4 vrouwen op de 18. Nochtans was er genoeg vrouwelijk verkozen talent om uit te kiezen. Maar, mannen kunnen blijkbaar beter hun “mannetje” staan om een ministerpost op te eisen. Vrouwen slagen er nog altijd te weinig in om door te dringen tot topposities, ook buiten de politiek.

 

Nochtans zou de paritaire deelname van mannen en vrouwen aan de politiek stilaan evident mogen zijn. Vrouwen maken tenslotte meer dan 50% van de Belgische bevolking uit, en 50% van de kiezers. Het zou dus niet meer dan logisch zijn dat het aantal vrouwelijke ministers een afspiegeling van dit percentage zou zijn.

 

Bovendien is een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politieke besluitvorming niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid maar ook belangrijk als positief rolmodel voor de maatschappij. En als we er niet in slagen om met allerlei campagnes (waarbij ondermeer Herman De Croo op een affiche stond met een oorbel) meer vrouwelijke ministerposten binnen te halen, dan is de uitreiking van deze Auwch Award misschien wel terecht. In ieder geval zijn wij als Socio-Culturele Liberale Vrouwen happy met ‘onze’ blauwe vrouwen, aldus Aviva Dierckx, nationaal voorzitter. In tegenstelling tot sommige andere partijen hebben wij wel vrouwelijke ministers, zowel in de Vlaamse als federale regering, en niet van de minste. Maggie De Block remedieerde zopas nog een oud feministisch zeer en veranderde de seksistische term “geneesheren” in het neutrale “artsen”.

 

Dat is het tegenovergestelde van “AUWCH” en verdient van ons een bloemetje.

 

Femmedelarue

 RoSa vzw,  archief van de vrouwenbeweging, organiseert in februari en maart feministische soirées over actuele thema’s. Anno 2015 is de vrouwenbeweging nog steeds meer dan ooit nodig. Een aantal thema's zijn zelfs actueler dan ooit. Denk maar aan geweld tegen vrouwen en hedendaags seksisme. Al decennia lang staan ze centraal in het eisenpakket van feministen, en nog steeds zijn ze brandend actueel.

Wij willen dan ook iedereen optrommelen om te komen luisteren naar interessante topis:  op drie dinsdagavonden, telkens van 19u tot 21u, inspirerende feministische soirees met documentair beeldmateriaal, deskundige spreeksters en met de mogelijkheid tot gedachtewisseling achteraf. Elke avond staat in het teken van een specifiek thema.

Speciaal voor de gelegenheid is de RoSa-bibliotheek op die avonden open tot 19u. Voor de hongerigen wordt er vanaf 18u30 groentesoep voorzien.

Data en thema's vind je hier